Om Hedmark Elghundklubb

Historie: Når?

Norsk Elghundklubb avd. Hedmark ble stiftet under et møte på Trudvang, Rena 19. april 1970. Det var ulike årsaker med forskjellige hendelser fra 1959 frem til 1970 som utgjorde at NEK ikke lenger ønsket et samarbeid med NKK. Det nye styret som ble stiftet på Trudvang var følgende: Formann Konrad Halbakken, Asbjørn Evensen, Ola Nesset, Peder Otnes, Vidar Almqvist, Torbjørn Nyhus og Simen Weideborg. De som var formenn i Norsk Elghundklubb avd Hedmark fra 1970 – 1978 var Konrad Halbakken, Per Herset og Vidar Almquist. Fra 1. januar 1978 ble NEK, avd. Hedmark slått sammen med Hedmark Elghundklubb og fikk navnet Hedemarken Elghundklubb. 

Klubben arrangerte NM Løshund i 2000 og 2014 samt NM Bandhund i 2019. Det ble også arrangert Nordisk mesterskap for løshund i 2006.

Oppgaver/ problemer/konflikter

Store deler av Hedmark Elghundklubbs område ligger innenfor rovviltssonen. Fra 2000 tallet og utover har det vært et tiltagende problem for klubben å benytte seg av områdene på østsiden av Glomma. Dette grunnet ulvebestanden har vært under utvikling i tillegg til at områdene på Finnskogen grenser mot Sverige der problematikken er vel så stor. 

Løshund 

Hedmark Elghundklubb arrangerer årlig en rekke 1- og 2dagers separate løshundprøver. Klubben bruker også å arrangere flere 1-dagers samletprøver der klubbmesterskap, unghundprøven og Interjaktprøven er de aktuelle samletprøvene som blir arrangert nå i nyere tid. I sesongen 2022/2023 hadde komiteen en stor økning i sine prøver. Det ble gått 97 separat en dagers prøver og 88 separat to dagers prøver. Klubbmesterskapet hadde 10 startende hunder, Interjaktprøven hadde 48 startende hunder og unghundprøven 21 startende hunder. Dette resulterte i totalt 264 dommerdager i skogen. Hedmark Elghundklubb har 62 aktive løshunddommere og seks elever/aspiranter. 

Bandhund 

Det blir årlig arrangert både 1- og 2- dagers separate bandhundprøver i tillegg til 1- og 2 dagers samletprøver. Sesongen 2022 hadde bandhundkomiteen en økning i sin aktivitet fra tidligere år. Det ble gått 26 separatprøver, en todagers separat, 13 endags samlet prøver og fire todagers samlet prøver med Trysil- og Odalsprøva. Hedmark Elghundklubb har per nå 16 aktive bandhunddommere. 

Sporprøver

Klubben arrangerer blodspor, ferskspor og elgsporprøver over store deler av klubbens område. I 2022 ble det gått 100 blodsporprøver, 80 fersksporprøver og en elgsporprøve. Klubben har per i dag ca 20 aktive ettersøksdommere. Det ble under årsmøtet 2022 vedtatt å legge til et nytt styremedlem som skal ha hovedansvaret for sporprøvene som blir gått. Dette på grunnlag av at man ser en økende aktivitet på denne fronten og ønsker å satse videre for å imøtekomme dette. 

Utstillinger 

Det arrangeres årlig fire utstillinger i regi av klubben. En utstilling avholdes på Vang på Hedmarken i januar. Denne utstillingen er ny og ble arrangert for første gang i 2023. Tidligere har den vært avholdt i Trysil i en årrekke. Renautstillingen går for å være en av landets eldste elghundutstillinger. Den ble arrangert for første gang i 1970 med 53 deltagende hunder. Sett i perspektiv med årets utstilling var det 126 hunder påmeldt.

Elverumsutstillingen blir avholdt under Jakt og fiskedagene i samarbeid med NJFF. Utstillingen ble for første gang arrangert 23.august 1970 hvor det deltok 97 elghunder. I 2023 deltok det 145 elghunder i tillegg til valper. Det har vært noe varierende hvor klubben har avholdt utstillingen sør i området vårt i desember. Den har vært både på Eidskogen, Kongsvinger og i Odalen.

Medlemsskap og æresmedlemmer

Ved årsskiftet til jubileumsåret 2023 hadde Hedmark Elghundklubb 745 medlemmer. Klubben har fem æresmedlemmer; Karl Storholm (Død 2022), Øyvind Bekkemoen, Per Christian Greni, Arild Berget og Trond Kaarfald.