Komiteer 2024

Her finner du oversikt over forskjellige komiteer i Hedmark Elghundklubb

Løshundkomite:

Leder                          Tony Hageberg                      90 16 83 99
NKK Rep.                  Kjell Dybvig                          95 75 61 90
Prøveleder                  Tony Hageberg                      90 16 83 99
Medlem                      Trond L. Nilsen                      92 26 83 13
Medlem                      Christoffer Linnerud              91 59 27 78
Medlem                      Cato Flatner                           97 15 20 63
Medlem                      Tor Vangen                            91 13 44 14
Medlem                      Henning Kaspersen                92 60 14 09

Bandhundkomite:

Leder                          Erik Linstad                           95 75 47 94
Medlem                      Camilla H. Repshus               47 29 65 29
Medlem                      Knut Thoner                           97 00 72 88
Medlem                      Vegard Jakobsen

Utstillingskomite:

Leder                          Nils Sverre Rønaas                99 25 58 68
Medlem                      Olaug Andrea Smedsrud        97 12 47 40
Medlem                      Tom Ingar Johansen               93 22 54 73

Sporprøvekomite:

Leder                          Stian Tannåneset                    90 09 49 80

Valgkomite:
Leder                          Cato Flatner
Medlem                      Kjell Magne Tråstadkjølen
Medlem                      Kjell Dybvig
Vara                            Liv Grete Bekkelund