Bandhundkurs

Hedmark elghundklubb arrangerte bandhundkurs helgen 17. – 18. juni. Basen for arrangementet var Åstvang Flerbrukshus og Kvile camping på Rena. Lørdag var avsatt til teori hvor temaene var utvelgelse av valp og preging av unghunden, hundens utvikling, adferd og mentalitet og jakt med bandhund. Utstyr, bekledning og sportegn var også temaer som ble gjennomgått. Dagen ble avsluttet med et felles måltid og sosialt samvær. Søndag var ekvipasjene tidlig ute i skogen sammen med dommer, hvor de fikk veiledning underveis. De fleste ekvipasjene hadde elgkontakt. Dagen ble avsluttet med at hver ekvipasje gikk gjennom sin dag i skogen i plenum samt informasjon om gjennomføring av jaktprøver.

Hedmark elghundklubb håper dette er med å rekruttere flere inn i bandhundmiljøet og vi håper å se flere som stiller på jaktprøver. Takk til dommere som bidrar til at bandhundkurset lar seg gjennomføre. Kursledere har vært Camilla Hartz Repshus og Gry Bodil Ås