Årsmøte 2022

ÅRSMØTE 2022 HEDMARK ELGHUNDKLUBB

Vedlagt ligger innkalling og signert protokoll fra årsmøte 2022.

Årsmøteprotokoll signert 2022

Kunngjøring årsmøte 2022