Bandhundkurs

Hedmark elghundklubb arrangerte bandhundkurs helgen 18. – 19. juni. Basen for arrangementet var Åstvang Flerbrukshus og Kvile camping på Rena. Lørdag var avsatt til teori hvor temaene var utvelgelse av valp og preging av unghunden, hundens utvikling og adferd, jakt med bandhund. Utstyr, bekledning og sportegn var også temaer som ble gjennomgått. På ettermiddagen ble det gjennomført en praktisk del med hund der temaet var lineføring og trening til utstilling. Vi avsluttet kvelden med grilling og sosialt samvær. Søndag var ekvipasjene tidlig ute i skogen sammen med dommer, hvor de fikk veiledning underveis. Noen var også så heldig å komme for elg. Dagen ble avsluttet med en gjennomgang av jaktprøveformen og momentene ved en jaktprøve. Hver ekvipasje gikk gjennom sin dag i skogen i plenum. Hedmark elghundklubb håper dette er med å rekruttere flere inn i bandhundmiljøet og at vi ser flere som stiller på jaktprøver. Kursledere har vært Camilla Hartz Repshus og Gry Bodil Ås