Deltagerliste Interjaktprøven 2023

Lørdag 21. Oktober ble det avholdt trekning av deltagere som skal delta på Interjaktprøven. 60 hunder ble trekt ut til å delta og 20 hunder ble trekt til reservelisten. Se vedlegg for fullstendig liste.

Deltagerliste-Interjaktprøven-2023

Alle spørsmål rettes til Stein Engebråten på 95111965 eller stedgar@online.no