Fagsystem for avl

Norsk Elghundklubbers Forbund har i samarbeid med Aninova, utviklet en pilot for ett nytt Fagsystem for avl. Dette er et verktøy for avlsarbeid, hvor man blant annet kan gjøre fiktive parringer og få opp informasjon om potensielle avkom. Fagsystemet presenterer både rådata og prosesserte data. Blant annet er det regnet avlsverdier for jaktprøver og slektskapsindekser. I tillegg til informasjon på enkeltindivider får man også statistikk på populasjonsnivå.

Hedmark Elghundklubb stiller seg positive til ett nytt system som kan bidra til å bringe avlen på våre elghunder fremover.

Legger ved en presentasjon av fagsystemet.