Forslag til kandidater av utvalg og komiteer i NEKF

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers forbund er ansvarlig for alt arbeid som utføres i forbundet, men er avhengig av fagkomiteer for å få en bred vurdering av de oppgaver som skal løses. Det nedlegges et betydelig arbeid i forbundets utvalg og det er vanlig at noen av utvalgsmedlemmene ønsker avløsning etter å ha jobbet i utvalgene over noe tid. Det må derfor også i år suppleres med nye utvalgsmedlemmer. Forbundsstyret ønsker derfor at områdeklubbene skal komme med forslag på egnede kandidater. De kandidatene som områdeklubbene foreslår må være forespurt, inneha den nødvendige kompetanse og være villig til å påta seg et verv som til tider krever mye arbeidsinnsats.

Forbundsstyret har følgende utvalg, komiteer og avlskontakter:

 • Løshundkomiteen
 • Bandhundkomiteen
 • Ettersøkskomiteen
 • Eksteriørdommerkomiteen
 • Avlsutvalget NEG
 • Avlsutvalget NES
 • Avlsutvalget Jämthund
 • Avlskontakter/kontaktperson for:
 • Østsibirsk Laika
 • Vestsibirsk Laika
 • Russisk-Europeisk Laika
 • Svensk Hvit Elghund (felles avlsråd med Sverige)
 • Hälleforshund
 • IKT-utvalg (nytt)

Vi skal videreutvikle eksisterende og nye IT systemer i en retning som gagner elghundene og understøtter de til en hvert tids gjeldende RS vedtak. Vi skal bidra til at NEKF når sine mål om å kunne utnytte data på en effektiv måte i samarbeid med andre aktører. Vi har mange flinke ressurser i elghundmiljøet som ikke nødvendigvis er like flinke med IT-systemer. Disse må et IKT-utvalg bistå, slik at ressurspersoner kan bidra med sin kompetanse om elghund.

FS søker derfor flere ressurser som innimellom kan avsette litt tid for å bistå med IT-tekniske oppgaver. Målet er å etablere en IKT-gruppe bestående av ca. 3 personer.

Forslag sendes til kandidater sendes til amalieamadshus@live.no innen 30.05.22

Foreslåtte kandidater må være forespurt.