Bestilling championatskjold

Har din hund blitt champion i år?

Bestilling av skjold gjøres til kes@strandunikorn.no innen 25 januar 2024

Pris pr skjold kr 800,- betales til konto 1820 14 14942

Skjold deles ut under middag i etterkant av årsmøte 24 februar 2024