FULLCERTORDNINGEN INNFØRES FOR ALLE RASER F.O.M. 01.01.2022

Mer om Fullcertordningen kan du lese her på sidene til Norske Elghundklubbers Forbund.