RASESPESIFIKK AVLS STRATEGI FOR NEG, NES OG ØSL

RAS dokument for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Øst Sibirsk Laika er nå revidert og godkjent.

RAS Norsk Elghund Grå

RAS Norsk Elghund Sort

RAS Øst Sibirsk Laika