Valg Hedmark Elghundklubb 2023

  • Fristen for frasigelse av verv har gått ut og det er ingen som har sagt fra seg sitt verv til valgkomiteen. 

Det skal i år velges følgende:

– Leder for 1 år, sittende leder tar gjenvalg. 

– Leder i løshundkomitee for 2 år, sittende leder tar gjenvalg. 

– Kasserer for 2 år, sittende tar gjenvalg

– 1.vara for 1 år, sittende tar gjenvalg

– 2. vara for 1 år, sittende tar gjenvalg

Forslag på nye kandidater til styreverv sendes på mail til valgkomiteens leder, Ivar Grøndahl, innen 13. januar 2023. Mailadresse: iv-groen@online.no

På årsmøtet velges også 1 nytt medlem og 1 nytt varamedlem til valgkomiteen. 

  • Minner også om at saker til årsmøtet sendes til sekretær, Amalie Madshus, innen 13. januar. 2023
    Mailadresse: amalieAmadshus@live.no
  • Det er ønskelig med påmelding til årsmøtet med tanke på bevertning og lokaler. Påmelding sendes til sekretær på mail amalieAmadshus@live.no eller tlf. 95 27 40 58 innen 4. februar. 2023. 

Kunngjøring årsmøte Hedmark Elghundklubb 2022