Premielister 1. dags og 2. dagers separat løshundprøver.

Separat prøver løshund gjennomført 15.11.21. – 23.12.21 er gjennomgått og ferdigmeldt til NKK. Resultater fra januarprøvene blir publisert rett etter at dommermøte er gjennomført 02. februar.

Vennlig hilsen løshundkomiteen

Premieliste 32-21084

Premieliste 36-21087