PREMIELISTER SEPARAT LØSHUNDPRØVER 21.08-14.11.21

Sesongens separat prøver frem til 14.11.21 er nå gjennomgått og sendt inn til NKK.

Løshundprøvene går for fullt. Prøvene går frem til 23.12.21 og starter opp igjen 01.01.22 og ut januar

Takk til alle dommere og hundførere for det som har vært og vi ser frem til mange gode dager i skogen.

Vennlig hilsen prøveledelsen

Premieliste 1. dags separat 32-21059

Premieliste 2. dagers separat 36-21065