Ungdomsmesterskapet løshund 2023

Da det i år kom inn to søknader som begge oppfylte alle kriterier, har Løshundkomiteen i Hedmark Elghundklubb nå gjennomført trekning.

Vi gratulerer Henriette Skedsmo med plass på UM 2023, med NO45416/21 Gaia.

Reserve er Mathias Nordhagen med NO46387/19 Sølneggas Fix.

Ungdomsmesterskap løshund gjennomføres 17-18 oktober 2023, og arrangeres av Buskerud Elghunklubb. Dette er et mesterskap for ungdom som er medlem i en områdeklubb og gjelder for de mellom 16 og 24 år.

Hedmark Elghundklubb gratulerer, og ønsker lykke til.