Metbox prøven 2023

Nå har påmeldingsfristen for Metbox prøven utløpt, og vi har plukket ut hundene som får delta. Hundene er plukket ut etter uttaksreglene for CACIT prøve.

Det ble totalt påmeldt hele 30 hunder.

Vi har satt som mål å starte med 25 hunder. 5 hunder blir satt på reserveliste.

Alle som er plukket ut må snarest sende bilde av hund, reg nr, navn og navn på eier til Tony Hageberg på mail: hagebergkvaale@gmail.com

Hvis dere har hunder som av ulike årsaker ikke kan starte på prøven ønsker vi tilbakemelding om dette snarest til Tony Hageberg.

De som ikke ble plukket ut eller av ulike årsaker ikke kan starte, får tilbakebetalt påmeldingsavgiften.

Vi trenger å vite hvilke hundeførere som ønsker kost og losji. Dette sendes til samme mailadresse som over. Mer informasjon til deltagerne kommer nærmere.

Spørsmål rettes til Tony Hageberg på telefon: 90168399.

Deltagende hunder: