NORDISK MESTERSKAP LØSHUND 2022


NORDISK MESTERSKAP LØSHUND 2022

Kort frist, men det er nå bestemt at det skal arrangeres Nordisk Mesterskap Løshund 2022, i Finland 10.09.22.

Deltagere velges ut av Norske Elghundklubbers Forbund, og kandidater sendes inn av områdeklubbene.

Aktuelle kandidater fra Hedmark Elghundklubb bes sendes til løshundkomiteen innen 10.august, på mail til: bukkeberget@outlook.com

Gjeldene uttaksregler Nordisk Mesterskap kan sees her:

https://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2015/03/uttaksregler-nordisk.pdf