Premielister 1. dags og 2. dagers separat løshundprøver januar 2022.

Løshundprøvene for januar er behandlet og ferdigmeldt til NKK.

Vedlagt resultatlister.

Vennlig hilsen løshundkomiteen

Premieliste 1. dags januar

Premieliste 2. dagers januar