Resultater bandhundprøver sesongen 2022

Etter avholdt dommermøte er resultater for separat bandhundprøver 01.07 – 20.09.2022 og separat 2 dagers prøver nå ferdigmeldt, se vedlagt premielister. Takk til dommere som legger ned en formidabel innsats for å få dette gjennomført.

Minner om at det fortsatt er mulig å gå separatprøver bandhund utover høsten med påmelding på ref.nr 35-22036