VELKOMMEN TIL UTSTILLING 04.12

Korsholen idrettsanlegg, Johansrudvegen 5, 2123 Bruvoll

Merknad: Utstillingen kan ses måtte flyttes ved evt smitteendring i Kommunen. HEHK kommer til å strekke seg lang for å få flyttet utstillingen før avlysing. Ved evt flytting betales ikke avgift tilbake. Kun ved avlysing. 

Vi forholder oss til smittsituasjonen og smittevern til den gjeldende kommunen og evt satt av NKK. Så sant samfunnet tillater det, så arrangeres det utstilling på den måten vi har gjort tidligere med utdeling av sløyfer og rosetter. Hvis registrering av handlere, så annonseres dette i forkant og sendes inn til ida.disenbroen@outlook.com 

Det avholdes ringtreninger i forkant av utstillingen. Disse publiseres på hjemmeside og fb siden til HEHK. Her er det viktig å sjekke informasjonen som kommer fra klubben for hva som evt måtte gjelde der den enkelte ringtreningen arrangeres når det kommer til for eks maks antall eller registrering. Så sant situasjonen tillater det så er ringtreningene åpent for alle. 

I forkant av hver utstilling så kommer det en del henvendelser på spesielt 2 ting: 

1) Valpeshow: Det er ikke mulig å melde på en hund som ikke er fylte 4 eller som fyller 4 mnd samme dag som utstillingen er. Det spiller ingen rolle om det så dreier seg om en dag. påmeldingssystemet er fast på dette. 

2) Det tas absolutt ikke i mot påmeldinger etter den 27.11. Er det gått deg fordi, så er det beklagelig for sent. Dette er fordi det har hendt tidligere og vil kanskje skje igjen at hunder som kommer på etter endt påmeldingsfrist faller ut av kritikksystemet. Derfor er vi som klubb blitt strengere på å holde påmeldingsfristen. 

Plassen den 04.12 er ikke helt spikret enda, men vi ønsker fortsatt å annonsere for å nå ut til flest mulig og fordi vi ønsker å avholde aktivitet i denne delen av aktivitetsområde. 

Velkommen til utstilling i Kongsvinger 04.12.2021 (ADRESSE KOMMER)

NEG: Britt Marie Nordqvist
jämthund + øvrige: Bo Paulsson

Påmeldingsfrist 27.11.

Spm vedr. påmelding: Ida Disenbroen 90078492.
Utstillingsleder: Nils Rønaas 99255868

Invitasjon Utstilling 4.12