Uttaksregler for NM Bandhund 2023

Fra og med 2023 vil nye regler for uttak til NM for Bandhund være gjeldende.

Områdeklubbene kan velge mellom to uttaksalternativer, uttaksprøve eller historiske resultater. Bandhundkomiteen i Hedmark elghundklubb har vedtatt at uttak til NM 2023 baseres på historiske resultater. Uttaksregler er tilgjengelig på Norske elghundklubbers forbund sin hjemmeside