Bekjentgjørelse årsmøte 2023

Vi vil med dette opplyse om at årsmøtet i klubben vil avholdes lørdag 24. februar 2024 kl. 15.00.

 • Årsmøtet holdes på Slobrua Gjestegård, 2100 Skarnes. Etter årsmøtet er det to-retters middag, premieutdeling med utdeling av championatskjold og sosialt samvær.
 • Muligheter for overnatting, men bestilling må skje av den enkelte.
 • Følgende verv er på valg:
  – Leder 1 år – tar gjenvalg
  – Nestleder 2 år – på valg
  – Sekretær 2 år – tar gjenvalg
  – Leder bandhundkomite 2 år – på valg
  – Leder utstillingskomite 2 år – tar gjenvalg
  – Leder ettersøkskomite 2 år – på valg
  – 1. vara 1 år – tar gjenvalg
  – 2. vara 1 år – på valg

  – Medlem valgkomiteen 3 år – på valg
  – Vara valgkomiteen 1 år – på valg
 • Frasigelse av verv skjer innen 15. januar.
 • Forslag til nye kandidater sendes innen 20. januar.
  Begge henvendelser skjer på mail til leder i valgkomiteen: gunnar.saetersmoen@gmail.com
 • Forslag til årsmøtesaker sendes til sekretær i klubben Amalie Madshus innen 4. februar.
  Mail: amalieAmadshus@live.no