Uttaksprøve NM Løshund 2024

Løshund komiteen i Hedmark Elghundklubb har bestemt at det i 2024 skal arrangeres 1 dags uttaksprøve, der resultatet fra denne danner grunnlaget for hvilke hunder som skal delta på NM.

Mer informasjon rundt uttaksprøven publiseres nærmere.

Løshund komiteen