Valg Hedmark elghundklubb 2022


Grunnet uforutsett fratredelse av verv gis det en uke forlenget frist til å komme med forslag på nye kandidater til styreverv i hehk.

Det skal i år velges:

Leder for 1 år, sittende leder tar gjenvalg.

Nestleder for 2 år

Leder i løshundkomitee for 1 år

Leder i bandhundkomitee for 2 år

Leder i utstillingskomitee for 2 år

Sekretær for 2 år

1. vara for 1 år, sittende vara tar gjenvalg

2. vara for 1 år

Forslag på kandidater til styreverv sendes på mail til valgkomiteens leder, Lars Ola Rustad, mail adr, rustad338@gmail.com innen 21 januar 2022.

På årsmøte den 12 febr skal det også av årsmøte velges 1 nytt medlem og 1 nytt varamedlem til valgkomiteen.