54(!) påmeldte til Interjaktprøven 2022

Det ble totalt 54(!) påmeldte til Interjaktprøven!

Vi jobber nå med å få på plass nok dommere, og vurderer hvilke terreng som er best egnet. Regelpunkt «1.1.5 Overtegning» må benyttes hvis det ikke er tilstrekkelig med dommerkapasitet, men vi gjør vårt ypperste for å få til det.

Det er i kun en måned igjen, og med jakt og andre prøver i mellomtiden så går den tiden fort. Så snart er vi samlet på Milepelen for en begivenhetsrik samlaprøve!

Se tidligere innlegg for mer info: