Interjaktprøven 2023 AVLYST

NY OPPDATERING:
Interjaktprøven 2023 avlyst

____________________________________________________________________________________________

Det har snødd kraftig i enkelte prøveområder som var tenkt brukt på Interjaktprøven. Det er store lokale variasjoner og snømengden varierer akkurat nå fra 5cm i enkelte terreng til 40cm i andre terreng og det er også spådd mye mer snø i enkelte av områdene i dagene som kommer. Vi ønsker at alle hundene skal ha mest mulig like forhold samt at det skal være sikkert å slippe hundene.

Vår opprinnelige plan for terreng var max 1 time og 15 minutter fra Milepelen og vårt hovedkvarter. Nå ser det imidlertid ut til at enkelte må påregne over 2.5 timer for å komme til terreng med akseptabel snømengde, men også her er det usikkert. Dette synes vi blir både for langt og for stor grad av usikkerhet.

Vi ønsket å strekke oss langt for å få gjennomført arrangementet, men ikke ut over hundenes sikkerhet og mest mulig likhet i forhold.

HEHK og arrangementskomiteen ser seg derfor nødt til å meddele at vi avlyser Interjaktprøven den 3.november, men jobber for å se på muligheten for å kunne gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt før jul 2023. Vi har ennå ingen konkrete datoer for dette.

Vi velger å gi denne informasjonen nå da mange må avbestille hotellrom, flybiletter og vi må avbestille lokale for arrangementet samt andre samarbeidspartnere til arrangementet. Vi vil ta kontakt med alle dommere og deltakere på mail og håper for forståelse for denne særdeles tunge avgjørelsen.

For arrangementskomiteen

Stein Engebråten