Årsmøtepapirer 2022

Årsmøte 2022 avholdes 11. februar kl. 15.00 på Skaslien Gjestgiveri, 2260 Kirkenær.
Minner samtidig om påmeldingsfrist til årsmøtet innen 4. februar. Påmelding sendes til sekretær Amalie Madshus på mail AmalieAmadshus@live.no eller sms 95274058.

Saksliste med tilhørende dokumenter ligger vedlagt:

Årsmøtepapirer Hedmark Elghundklubb 2022

Regnskap Hedmark Elghundklubb 2022

Budsjett Hedmark Elghundklubb 2023

Revisjonsberetning for 2023

Balanse Hedmark elghundklubb 31.12.2022